fbpx

Starší manželský pár zo Žiaru nad Hronom sa po zrelej úvahe rozhodol pomôcť synovej rodine s rekonštrukciou starého rodinného domu. Rodičia POSKYTLI BANKE AKO ZÁBEZPEKU NA ÚVER pre syna svoj VLASTNÝ RODINNÝ DOM, ku ktorému si BANKA ZRIADILA ZÁLOŽNÉ PRÁVO. V období komplikovanej životnej situácie sa nepodarilo uhradiť pár splátok riadne a včas a BANKA ÚVER ZOSPLATNILA a HROZILA PREDAJOM DOMU NA DRAŽBE. Po sérii zdanlivých ústupkov zo strany banky, sa banka rozhodla realizovať predaj rodinného domu na dražbe. RODINA POŽIADALA O PRÁVNU POMOC, obrátila sa NA SÚD a DVA DNI PRED DRAŽBOU DOŠLO K ODVRÁTENIU PREDAJA ICH RODINNÉHO DOMU. Neodkladné opatrenie a súdne konanie je vedené na OS Žiar nad Hronom, sp. zn.: 5Csp/2/2020.

Bolo vám doručené Oznámenie o obhliadke nehnuteľnosti? Viete termín dražby?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This