fbpx

NEDOVOLENÁ ODPLATA ZA ÚVER NA AUTO OD AAA

Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp.zn. 13Csp/20/2020 bola spoločnosť VÚB Leasing, a.s. zaviazaná vrátiť poškodenému klientovi sumu 1.700 eur s prísl., o ktorú v rozpore so zákonom preplatil úver na vozidlo kúpené v AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. Súd považoval úverovú...
Share This