fbpx

V súdnom konaní sa bráňte!

Klient má vďaka vlastnej vytrvalosti a snahe v rukách list od inkasnej spoločnosti, ktorou potvrdila ukončenie správy pohľadávky. Dvere k exekúcii tak ostali zatvorené! Pán M. z južného Slovenska bol v súdnom konaní zastúpený advokátom....

Odstúpenie od zmluvy

Ak ste v zákonnej lehote na odstúpenie od zmluvy, nedajte sa odbiť tým, že to nie je možné a že môžete podať iba reklamáciu. Kým by sa reklamačné konanie skončilo, vy by ste premeškali lehotu na samotné odstúpenie od zmluvy! Klientka, ktorá nás požiadala...

Osobný bankrot

Čo je osobný bankrot a aké sú podmienky? Osobný bankrot je slovné spojenie, ktoré právny poriadok slovenskej republiky nepozná. Používa sa v hovorovej reči pre oddĺženie osôb, voči ktorým sú vedené exekúcie, prípadne majú aj iné dlhy. Oddĺženie môže mať dve...
Share This