fbpx

Osobný bankrot

Čo je osobný bankrot a aké sú podmienky? Osobný bankrot je slovné spojenie, ktoré právny poriadok slovenskej republiky nepozná. Používa sa v hovorovej reči pre oddĺženie osôb, voči ktorým sú vedené exekúcie, prípadne majú aj iné dlhy. Oddĺženie môže mať dve...
Späť