fbpx

DOBROVOĽNÉ DRAŽBY

DÁVAME DO POZORNOSTI a zároveň si dovoľujeme upozorniť, že niektoré DRAŽOBNÉ SPOLOČNOSTI, resp. ZÁLOŽNÍ VERITELIA PRI procese tzv. DOBROVOĽNEJ DRAŽBY mnohokrát POSTUPUJÚ V ROZPORE SO ZÁKONOM! Dobrovoľnými dražbami ÚVEROVÍ VERITELIA (t.j. najmä banky, nebankové...
Späť