fbpx

VZDELÁVANIE

Sociálna oblasť

Spolupracujeme s inštitúciami a organizáciami poskytujúcimi sociálne služby (sociálni pracovníci, terénni sociálni pracovníci, komunitní pracovníci v obciach a pod.) a zabezpečujeme pre nich vzdelávacie programy.

Poskytujeme poradenstvo a pomoc v súvislosti s ochranou a presadzovaním práv finančných spotrebiteľov aj ľuďom so špecifickými potrebami, pričom spolupracujeme aj so sociálnymi pracovníkmi ÚNSS a s osobnými asistentmi klientov (napr. sluchovo postihnutí klienti).

Prostredníctvom našich lektorov uskutočňujeme prednášky a semináre najmä v oblasti prevencie vzniku osobných bankrotov, spotrebiteľských práv a právnej pomoci (vznik a dôvody zadlžovania obyvateľstva a možnosti obrany, predsúdne, súdne a exekučné vymáhanie dlhov).

V prípade záujmu o vzdelávanie a spoluprácu nás kontaktujte TU.

Viac informácií o uskutočnených aktivitách nájdete TU a na sociálnej sieti Facebook.

Späť
Share This