fbpx

VZDELÁVANIE

Školy

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

 

Naši lektori podľa požiadaviek objednávateľa pripravujú prednášky a semináre na tému požičiavania peňazí a približujú praktické skúsenosti z praxe bánk, nebankových a inkasných spoločností, ktoré sú ilustrované príbehmi z reálneho života vrátane mnohých skúseností zo zastupovaním dlžníkov v súdnych a exekučných konaniach. Cieľom prednášok a seminárov v tejto oblasti je predovšetkým finančná osveta a prevencia vzniku osobných bankrotov.

Téma finančnej gramotnosti je mimoriadne aktuálna pre pedagogických pracovníkov rovnako ako študentov stredných škôl a žiakov druhého stupňa základných škôl.

V prípade záujme o prednášku alebo seminár nás neváhajte kontaktovať TU.

 

Hodnotová gramotnosť

Program neformálneho vzdelávania s názvom Hodnotová gramotnosť je určený predovšetkým pre žiakov deviatackých ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl. Cieľom programu je rozvoj samostatného tvorivého a kritického myslenia prostredníctvom moderovaných rozhovorov, ktoré poskytujú podnety ku tvorbe vlastného vnútorného hodnotového nastavenia a poskytujú cenné impulzy pre jednotlivca na jeho ceste za poznávaním.

Skúsenosti z našej praxe nám ukazujú, že je to práve vnútorné hodnotové nastavenie, ktoré ovplyvňuje a stojí za všetkými rozhodnutiami jednotlivca vrátane oblasti finančnej.

Počas diskusných stretnutí sa žiaci a študenti stretnú s našimi lektormi na netradičných diskusných stretnutiach s témami a otázkami, ktoré vyžadujú vlastné zamyslenie a hľadanie hlbších súvislostí.

Späť
Share This