fbpx

Hrozí Vám dražba domu

Omeškali ste sa so splátkami úveru?

Idú Vám  predávať dom alebo byt na dobrovoľnej dražbe?

Zavolajte nám

0915 273 824

Volať nás môžete v pracovných dňoch  od 9:00 do 15:30

Naše združenie pri ochrane Vašich spotrebiteľských práv spolupracuje s profesionálmi –  advokátmi špecialistami na danú problematiku.

  • v mnohých prípadoch dražobné spoločnosti a záložní veritelia (banky, nebankové spoločnosti, inkasné spoločnosti) postupujú pri výkone dobrovoľnej dražby svojvoľne v rozpore so zákonom a obchádzajú súdnu kontrolu úverových zmlúv
  • dobrovoľnú dražbu je možné pred jej uskutočnením zastaviť v odôvodnených prípadoch návrhom na súd na vydanie neodkladného opatrenia a podaním žaloby a ochrániť tak svoje obydlie
  • dobrovoľnú dražbu možno aj po jej vykonaní zrušiť v dôvodných prípadoch podaním žaloby o určenie neplatnosti dražby na súd  v lehote troch mesiacov od príklepu licitátora a získať späť svoje obydlie

Skúsenosti z praxe:

Manželia sa rozhodli pomôcť synovej rodine s rekonštrukciou starého rodinného domu. Rodičia poskytli banke ako zábezpeku na úver pre syna svoj vlastný rodinný dom, ku ktorému si banka zriadila záložné právo. V období komplikovanej životnej situácie sa dostal syn do omeškania s niekoľkými splátkami úveru. Banka úver zosplatnila a hrozil predaj rodičovského domu na dobrovoľnej dražbe. Rodina si nechala listiny k úveru a dražbe skontrolovať a následne boli vykonané cielené právne kroky. Dva dni pred predajom rodinného domu sa podarilo dražbu ako nezákonnú zastaviť a zachrániť rodine obydlie.

Manželský pár si vzal úver a na jeho zabezpečenie bolo zriadené v prospech banky záložné právo k bytu. Úver bol riadne splácaný. Banka získala informáciou, že na majetok jedného z manželov bola začatá exekúcia na základe iného dlhu a vyhlásila predčasnú splatnosť celého úveru. A to napriek skutočnosti, že exekúcia bola na nízku sumu a nehrozil ani exekučný výkon záložného práva. Dobrovoľná dražba bytu sa uskutočnila, napriek protiprávnemu postupu banky. Manželia sa nevzdali a podali na súd žalobu. Súd určil dražbu za neplatnú z dôvodu použitia neprijateľnej zmluvnej podmienky a byt ostal vo vlastníctve manželov.

… podobných príbehov je mnoho.

Bráňte sa pred neférovými praktikami. Riešte to!

Podporíme Vás, nie ste na to sami.

Kontaktný formulár

GDPR

Späť
Share This