fbpx

KLIENT OBRANOU UŠETRIL 720,36 EUR

Rozsudkom, č. k. 21CSp/52/2020 zo dňa 07.01.2021 Okresný súd Lučenec rozhodol tak, že ZAVIAZAL klienta NA ÚHRADU SUMY 466,64 EUR s príslušenstvom a POVOLIL klientovi MESAČNÉ SPLÁTKY VO VÝŠKE 20 EUR. Klient v auguste 2020 prevzal súdnu zásielku s...

DUPLICITNE VYMÁHANÁ EXEKÚCIA

V roku 2020 SME POMOHLI KLIENTKE z okresu Rimavská Sobota ZASTAVIŤ EXEKUČNÉ KONANIE V TEJ ČASTI, KTORÉ BOLO VEDENÉ DUPLICITNE a zároveň SUMA VYMOŽENÁ NA ZÁKLADE ROVNAKÉHO EXEKUČNÉHO TITULU BOLA ZAPOČÍTANÁ DO CELKOVEJ VYMÁHANEJ SUMY V EXEKUČNOM...
Späť