fbpx

Čelím vymáhaniu dlhu a potrebujem pomôcť

Vymáhanie dlhu má spravidla tri základné fázy, pričom banky a nebankovky vymáhanie zabezpečujú prostredníctvom svojich pracovníkov, externých inkasných spoločností alebo advokátskych kancelárií.

Poštové zásielky preberajte (nikdy ich nezahadzujte!), poznačte si vždy dátum ich prevzatia a odkladajte si ich! Je mimoriadne dôležité, aby ste si odkladali všetky listiny súvisiace s danou vecou (neplietli si listiny medzi jednotlivými vecami, pokiaľ máte dlhov viac). Sledujte alebo sa pýtajte na číslo zmluvy o pôžičke a spoločnosť, ktorá Vám pôžičku poskytla. To Vám umožní zistiť a správne si priradiť prichádzajúce listiny.

 1. Predsúdna fáza alebo mimosúdne vymáhanie, počas ktorého sú dlžníkovi samostatne alebo vo vzájomných kombináciách adresované rôzne poštové výzvy, sms správy, telefonické výzvy alebo sú vykonávané osobné návštevy, ktorých cieľom je neraz vytvoriť psychický tlak na dlžníka, aby zaplatil. Cieľom je vzbudiť domnienku bezprostrednej hrozby exekúcie, ktorá sa však v skutočnosti môže uskutočniť až po predchádzajúcom súdnom konaní. Odporúčanie:Nikdy nepodpisujte listiny, ktoré sú Vám pri mimosúdnom vymáhaní predkladané na podpis bez toho, aby ste sa vopred mohli poradiť s odborníkmi. Pokiaľ čelíte mimosúdnemu vymáhaniu dlhu, kontaktujte nás a poradíme Vám TU
 2. Fáza súdneho vymáhania začína až podaním žaloby na súd. Súdne zásielky sú spravidla doručované doporučene poštou s doručenkou, ktorú musíte podpísať. Pri preberaní pošty si vždy všimnite, kto je odosielateľom! Rozhodnutie súdu (rozsudok, platobný rozkaz) je vždy na poslednej strane opatrené okrúhlou pečaťou so štátnym znakom. Včasná a vhodná obrana Vám môže neraz ušetriť mnoho peňazí! Pokiaľ čelíte súdnemu vymáhaniu dlhu, kontaktujte nás bezodkladne a poradíme Vám TU
 3. Fáza exekučného vymáhania vždy nastupuje až po ukončení súdneho vymáhania. Pokiaľ si necháte listiny skontrolovať odborníkom ešte v 1. fáze mimosúdneho vymáhania alebo v 2. fáze súdneho vymáhania je možné, že ku 3. exekučnej fáze vôbec nemusí prísť. Vaše možnosti obrany v exekučnom konaní sú značne obmedzené, pretože Váš dlh už musel posudzovať súd, napriek tomu odporúčame spojiť sa s odborníkmi, ktorí Vám môžu poradiť, nakoľko existujú prípady kedy exekúcie prebiehajú protizákonne a možno žiadať ich zastavenie. Pokiaľ čelíte exekučnému vymáhaniu dlhu a chcete sa poradiť, kontaktujte nás a poradíme Vám TU

 

POZOR na osobitné fázy vymáhania dlhu!

ROZHODCOVSKÉ KONANIE sa často využíva pri vymáhaní dlhov zo zmlúv o pôžičkách, ale v prevažujúcom množstve prípadov je takéto konanie protizákonné, t.j. rozhodcovské súdy nemajú právomoc rozhodovať. Rozhodcovské súdy nie sú štátne súdy! Akonáhle je Vám doručená poštová zásielka od rozhodcovského súdu (názvy môžu byť rôzne, ale vždy obsahujú aj slovné spojenie “rozhodcovský súd”) odporúčame Vám bezodkladne sa poradiť s odborníkmi, inak Vám hrozí exekučné konanie, kontaktujte nás TU

VÝKON ZRÁŽOK ZO MZDY, ktorým je od Vás vymáhaný dlh pokiaľ ste zamestnaný, na základe dohody o zrážkach zo mzdy (nejedná sa o exekučné zrážky) je v mnohých prípadoch nezákonný. Nezákonné zrážky zo mzdy súd zastaví už do 30 dní! Pokiaľ sú Vám vykonávané zrážky zo mzdy, preveríme ich nezákonnosť, kontaktujte nás TU

 

Kontakty

Kancelária: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 908 141 538

+421 908 141 540

  Kontaktný formulár

  GDPR

  Späť
  Share This