fbpx

ŠKOLY

Hodnotová gramotnosť

 

Program Hodnotová gramotnosť je nastavený na maximálny počet stretnutí sedem. Vzhľadom k tomu, že je variabilný, ponúkame možnosť výberu z nasledujúcich tém (uvádzame ich v poradí, v akom sa uskutočňujú v prípade kompletného programu):

  1. Sebapoznanie
  2. Som súčasťou celku
  3. Komunikácia
  4. Cesta k cieľu – prekážky
  5. Vzory, ideály a inšpirácia
  6. Trvalé hodnoty
  7. Svet, moje miesto v ňom a cesta životom

Vzdelávací program má tri odporúčané základné moduly, aby sme v rámci zvoleného počtu stretnutí vedeli ponúknuť adekvátne podnety k zamysleniu so zachovaním priestoru na diskusiu a prezentáciu názorov všetkých zúčastnených osôb. Jedno diskusné stretnutie je nastavené na 2 x 45 minút (dve vyučovacie hodiny za sebou v jednom dni). V prípade modulov HG3 a HG7 odporúčame odstup medzi jednotlivými stretnutiami dva týždne.

Modul HG1: na základe výberu tém, ktoré majú byť obsiahnuté v diskusnom stretnutí sa uskutoční jedno stretnutie so študentmi.

Modul HG3: na základe výberu tém, ktoré majú byť obsiahnuté v diskusnom stretnutí sa uskutočnia tri stretnutia so študentmi.

Modul HG7: kompletný program, uskutoční sa sedem stretnutí so študentmi.

Na stretnutiach odznejú napr. otázky: Čo je váš cieľ? Čo dáva vášmu životu zmysel? Čo si ceníte na iných ľuďoch a prečo?, a mnoho ďalších. Súčasťou stretnutí sú aj rolové hry, dialóg, diskusia. Témy sú obohatené o vlastné skúsenosti lektorov.

Na každom stretnutí programu sa zúčastňujú dvaja lektori. Účasť konkrétnej lektorskej dvojice je závislá najmä na ďalších pracovných povinnostiach lektorov.

Program je nastavený tak, aby bol variabilný pre jednotlivé školy. Témy na seba vzájomne nadväzujú – záverečná téma súvisí s prvou, čo dáva tomuto programu neformálneho vzdelávania jedinečnosť v kruhovom plynutí tém.

Viac informácií o uskutočnených programoch nájdete TU a na sociálnej sieti Facebook.

V prípade záujmu o program nás kontaktujte TU. Cenník s bližším popisom zašleme záujemcom na vyžiadanie.

Späť
Share This