fbpx

PROJEKTY

FÉNIX – poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Tento projekt obsahovo, personálne a odborne podporuje hlavnú myšlienku združenia, ktorou je ochrana finančného spotrebiteľa.

Hlavnou činnosťou a nosnou témou projektu je poskytovanie kvalitného a dostupného poradenstva v oblasti spotrebiteľských práv spotrebiteľom v rámci celého Slovenska a to všetkými formami, ktoré má k dispozícii, pomoci a podpore spotrebiteľom vo všetkých fázach (pred/posúdne, súdne, exekučné) a pri všetkých spôsoboch vymáhania dlhu (zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy, spotrebiteľské rozhodcovské konanie, tzv. dobrovoľné dražby).

Poradenstvo bude poskytovať šesť kontaktných osôb s mnohoročnými skúsenosťami v tento oblasti.

Projekt bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce aktivity združenia, ktorým sa venuje od roku 2014.

Kontakty

Kancelária: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 908 141 538

+421 908 141 540

    Kontaktný formulár

    GDPR

    Späť
    Share This