fbpx

Máte auto na úver z AAA Auto

Splácate auto zakúpené v bazári AAA Auto v rokoch 2013 až 2018, splátky nemajú konca alebo platíte aj za to čo ste nedostali či ani kúpiť nechceli?

Zdá sa Vám, že pýtajú priveľa? Poradíme Vám ako sa brániť.

Pomohli sme už viacerým spotrebiteľom, aby im vrátili im peniaze za chybný úver. 

Našim klientom bol aj pán z okresu Vranov nad Topľou, ktorý si kúpil cez bazár AAA na úver auto. Poctivo splácal úver niekoľko rokov, ale stále to nemalo konca. Napriek tomu, že auto už preplatil o niekoľko tisíc naďalej od neho nebankovka požadovala ďalšie peniaze. Pán si nechal zmluvy preveriť a zistili sme nasledovné: Súčasťou istiny úveru boli aj poplatky za fiktívne resp. nevyžiadané služby „príprava vozidla k predaju“ a „Carlife Garance“, ktoré pán nechcel. Úver je preto potrebné považovať za bezúročný a bezpoplatkov.   Pán sa rozhodol vec riešiť a požadoval od nebankovky vrátenie sumy, ktorú od neho zinkasovala bezdôvodne. Súd žalobe poškodeného pána z okresu Vranov nad Topľou vyhovel právoplatným rozsudkom a  nebanková spoločnosť mu vrátila 6.088,30 eur s prísl.

Zavolajte nám

0908 141 540

Volať nás môžete v pracovných dňoch  od 9:00 do 15.30

Naše združenie pri ochrane Vašich spotrebiteľských práv spolupracuje s profesionálmi –  advokátmi špecialistami na danú problematiku.

NEDOVOLENÁ ODPLATA ZA ÚVER NA AUTO OD AAA

Súd považoval úverovú zmluvu v časti určenia predmetu financovania B (služba príprava vozidla k predaju, Carlife Garance, bezdrôtová kamera) v sume 914 eur za absolútne neplatnú z dôvodu, že konanie žalobcu v tejto časti je považované za konanie v rozpore s dobrými mravmi a konanie, ktoré napĺňa definíciu nekalej obchodnej praktiky (§7 ods. 1, 2 písm. a), b) a § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

NEPRIJATEĽNÁ ZMLUVNÁ PODMIENKA V ÚVERE NA AUTO OD AUTOCENTRUM AAA

Okresný súd v Trenčíne rozsudkom č. 14Csp/5/2020 zo dňa 9.11.2020 uložil povinnosť VÚB Leasing, a.s. zaplatiť titulom bezdôvodného obohatenia poškodenému spotrebiteľovi sumu 4.178, 33 eur s prísl.

Súd dospel k záveru, že Zmluva o úvere obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle § 53 ods. 4 písm. t), v), w) Občianskeho zákonníka účinného v čase jej uzatvorenia. Súd má zato, že OD SPOTREBITEĽA SA POŽADUJE PLNENIE ZA SLUŽBU, KTORÁ V PREVAŽNEJ MIERE NESLEDUJE JEHO ZÁUJMY (tzv. Doplnkový zákaznícky servis a Garancia Carlife)

Nekalá obchodná praktika pri predaji autoúveru cez AAA Auto

Rozsudkom Okresného súdu v Prešove sp. zn. 9Csp/90/2020 z 12.10.2020 bola žalovaná spoločnosť s Autoleasing SK, s.r.o. zaviazaná vrátiť poškodenému spotrebiteľovi sumu 5.874,12 eur s prísl.

V odôvodnení rozsudku súd uviedol: Celý proces kúpy vozidla a poskytnutie úveru v réžii Autocentra AAA Auto a.s. je sofistikovaným spôsobom oberania spotrebiteľov o finančné prostriedky. Autocentrum AAA ako zástupca žalovaného, ktorého konanie sa pričíta priamo žalovanému totižto napriek vedomosti o tom, že žalobca nepožadoval úver na nič iné ako na doplatok kúpnej ceny motorového vozidla poskytne jednostranne úver vyšší, zvýšený o akýsi poplatok za uzavretie a žalobcom neobjednané služby súvisiace s motorovým vozidlom.

Nechajte si bezplatne skontrolovať Vašu zmluvu, bráňte sa, riešte to!
Podporíme Vás, nie ste na to sami.

Kontaktný formulár

GDPR

Späť
Share This