fbpx

DÁVAME DO POZORNOSTI a zároveň si dovoľujeme upozorniť, že niektoré DRAŽOBNÉ SPOLOČNOSTI, resp. ZÁLOŽNÍ VERITELIA PRI procese tzv. DOBROVOĽNEJ DRAŽBY mnohokrát POSTUPUJÚ V ROZPORE SO ZÁKONOM! Dobrovoľnými dražbami ÚVEROVÍ VERITELIA (t.j. najmä banky, nebankové a vymáhačské spoločnosti) OBCHÁDZAJÚ SÚDNU KONTROLU pohľadávok zo zmlúv o úvere, KTORÚ MAJÚ VYKONÁVAŤ VÝLUČNE VŠEOBECNÉ SÚDY Slovenskej republiky.

Súčasne INŠTITÚT DOBROVOĽNÝCH DRAŽIEB vážnym spôsobom ZASAHUJE DO ÚSTAVNÉHO PRÁVA VLASTNIŤ MAJETOK s dosahom na ústavné PRÁVO NA OBYDLIE bez akejkoľvek ingerencie súdnej moci.

Usilujeme sa aj touto cestou informovať o vzniknutom stave, aby dražbou dotknuté osoby a ich rodiny mali možnosť ich SITUÁCIU EŠTE PRED DRAŽBOU BEZPLATNE SKONTROLOVAŤ, poznať svoje práva a možnosti pri ochrane svojho domova. Pred uskutočnením dražby je možné sa v dôvodných prípadoch obrátiť aj na súd  s cieľom pozastaviť proces dražby.

Bolo vám doručené Oznámenie o obhliadke nehnuteľnosti? Viete termín dražby?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This