fbpx

Rozsudkom Krajského súdu Trenčín 4CoCsp/6/2020 z 27.08.2020 bol potvrdený rozsudok Okresného súdu Prievidza 8Csp/37/2019 z 8.11.2019, ktorým bola zamietnutá žaloba o zaplatenie 4.051,94 eur s prísl. spoločnosti R Collectors s.r.o. (pôvodne úver Poštovej banky) proti spotrebiteľovi. Súd skonštatoval, že úverová zmluva je neplatná, nakoľko tlačivo zmluvy o úvere lepšia splátka označené ako žiadosť o úver (v čl. 1.1.) bolo podpísané poškodeným spotrebiteľom dňa 24.10.2013 a Poštovou bankou až následne dňa 31.10.2013, kedy banka doplnila zmluvu o nevyhnutné zákonné podmienky okrem iného aj o úrokovú sadzbu a o RPMN.

Späť
Share This