fbpx

KLIENT V ROKU 2019 PRVÝKRÁT POŽIADAL naše združenie O ANALÝZU dvoch ZMLÚV, z ktorých  veritelia vymáhali svoje pohľadávky, pretože sa dostal do omeškania.

           Z našej strany mu BOLO POSKYTNUTÉ PORADENSTVO, aj odporúčané kroky. Zároveň BOL z našej strany UPOZORNENÝ na to, ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ v prípade, keď mu bude DORUČENÁ SÚDNA ZÁSIELKA.

           Klient sám navrhol STRETNUTIE v decembri 2019, na ktoré však NEPRIŠIEL a ani nás telefonicky nekontaktoval.  Ako sme neskôr zistili, KLIENT SA NEOZVAL ani v januári 2020, keď mu BOL DORUČENÝ PLATOBNÝ ROZKAZ z Okresného súdu Banská Bystrica a v súdnom konaní sa ani NEBRÁNIL.  Rovnako postupoval v inej veci aj v máji 2020.

            Keďže klient v lehote 15 dní NEVYUŽIL možnosť podať VECNE ODÔVODNENÝ ODPOR, PLATOBNÝ ROZKAZ SA STAL právoplatným, vykonateľným a zároveň EXEKUČNÝM TITULOM.

            KLIENT NÁS KONTAKTOVAL AŽ 17.02.2021 telefonicky, pretože mu SÚDNY EXEKÚTOR zablokoval účet a zamestnávateľ mu aktuálne vykonáva exekučné zrážky zo mzdy.

            Z dvoch pohľadávok, každá vo výške 3 000 eur, sa stali exekúcie spolu za viac ako 10 500 eur s príslušenstvom!!!

Posielajú vám veritelia výzvy na zaplatenie alebo ste si prevzali Platobný rozkaz?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This