fbpx

26. októbra 2017 sa v Základnej škole M. R. Štefánika uskutočnilo stretnutie s pedagógmi uvedenej školy, na ktorom sme im predstavili program neformálneho vzdelávania pod názvom Hodnotová gramotnosť.

Prítomní pedagógovia sa dozvedeli informácie aj o tom, na základe čoho sme program vyskladali, čo je jeho obsahom, pre akú cieľovú skupinu je určený a akou formou sa uskutočňuje. Priblížili sme im súvislosti medzi finančnou a hodnotovou gramotnosťou. Pre ilustráciu...

Žalujú vás? Bráňte sa! My vám s tým pomôžeme.

Pán L. z malej obce v okrese Rimavská Sobota dostal v roku 2013 súdnu zásielku so žalobou o zaplatenie 555 € s príslušenstvom. Pán L. uzatvoril zmluvu o úvere so spoločnosťou P., pričom súčasťou zmluvy o úvere bola aj zmenka. Pohľadávka z predmetnej zmluvy o úvere...
Späť