fbpx

Prítomní pedagógovia sa dozvedeli informácie aj o tom, na základe čoho sme program vyskladali, čo je jeho obsahom, pre akú cieľovú skupinu je určený a akou formou sa uskutočňuje.
Priblížili sme im súvislosti medzi finančnou a hodnotovou gramotnosťou. Pre ilustráciu uvedených oblastí odzneli príklady z praxe združenia, ako aj zo skúseností spolupracujúcej advokátskej kancelárie.
Program predstavili advokát JUDr. Andrej Cifra a za združenie FÉNIX Mgr. Veronika Chudjaková.

Späť
Share This