fbpx

Dávame do pozornosti, že…

…spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. doručuje dlžníkom výpoveď zmluvy o (revolvingovom) úvere (ďalej ako zmluva), obvykle bez udania relevantného dôvodu. Vo výpovedi zmluvy je zvyčajne iba uvedená zostávajúca dlžná čiastka. Na základe skúseností dávame do...
Share This