Pán L. z malej obce v okrese Rimavská Sobota dostal v roku 2013 súdnu zásielku so žalobou o zaplatenie 555 € s príslušenstvom. Pán L. uzatvoril zmluvu o úvere so spoločnosťou P., pričom súčasťou zmluvy o úvere bola aj zmenka. Pohľadávka z predmetnej zmluvy o úvere bola postúpená na spoločnosť C. (pôvodne úver od spoločnosti P.)

Nebanková spoločnosť C. žalovala nárok zo zmenky. Pán L. sa na naše združenie obrátil so žiadosťou o pomoc v roku 2015. Poskytli sme mu analýzu podkladov, podporu pri obrane v súdnom konaní. V súčasnosti má pán L. v rukách právoplatný rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Rimavská Sobota.

Svojou aktivitou, doložením potrebným dokumentov a dodržaním odporúčaného postupu si pán L. ušetril sumu 555 € a ďalšie trovy, ktoré nemusí vymáhačskej spoločnosti platiť. Žalujú aj Vás? Bráňte sa! Kontaktujte nás a my Vaše dokumenty bezplatne skontrolujeme. 

Späť
Share This