Pána z okresu Prievidza zažalovala nebanková spoločnosť C. a súd mu doručil jej žalobu o zaplatenie viac ako 2.500 eur s príslušenstvom na vyjadrenie spolu s jej prílohami, ktoré tvorili zmluva o úvere a výpis z úverového účtu obsahujúci prehľad o všetkých jeho vykonaných čerpaniach a úhradách. Pán z okresu Prievidza si nechal u nás listiny posúdiť a bolo zistené, že v roku 2012 kupoval na úver v elektrodome chladničku a predavač elektra mu nechal podpísať tlačivo úverovej zmluvy obsahujúce množstvo textu vytlačeného drobným písmom, ktoré pripravila a ponúkala nebanková spoločnosť C. Asi šesť mesiacov na to, bola pánovi z okresu Prievidza doručená z nebankovej spoločnosti C. kreditná karta, údajne ako odmena za riadne splácanie úveru na chladničku. Pán z okresu Prievidza kartu použil a peniaze z nej minul, a potom keď ho nebanková spoločnosť vyzývala na vrátenie peňazí, úrokov a poplatkov tak jej ich zaplatil, čo sa opakovalo nejaký čas dookola. Výsledok bol taký, že súd žalobu nebankovej spoločnosti C. v celom rozsahu zamietol, pretože ustálil, že ku platnému uzatvoreniu zmluvy o kreditnej karte vôbec nedošlo, pretože pán z okresu Prievidza pri podpise úveru na chladničku v elektrodome ani netušil a nikto ho o tom ani nepoučil, že do tlačiva úverovej zmluvy uviedla nebanková spoločnosť C. aj zmluvné podmienky o kreditnej karte.

Späť
Share This