Pani z okresu Lučenec je roky zamestnaná vo fabrike vo Fiľakove. Jej zamestnávateľovi ešte v roku 2015 prišla od banky (neskôr aj od vymáhačskej spoločnosti, ktorú prevzala vymáhanie od banky) výzva na výkon zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy. A tak zamestnávateľ panej z okresu Lučenec zrážal pravidelne od roku 2015 až do začiatku roku 2017 mesačne cez 200 eur z jej mzdy na účet banky (neskôr vymáhačskej spoločnosti). Pani z okresu Lučenec mala viacero dlhov a nemalo o nich prehľad. Pri kontrole jej dokladov naši právnici zistili, že banka (neskôr vymáhačská spoločnosť) nemôže obchádzať súd a vykonávať zrážky zo mzdy cez zamestnávateľa na základe neplatnej dohody o zrážkach zo mzdy. Bol podaný návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, ktorý o návrhu musí rozhodnúť do 30 dní, a súd výkon zrážok zo mzdy zakázal! Pani z okresu Lučenec si tak ušetrí mesačne nemalé peňažné prostriedky do rodinného rozpočtu. Mnoho ľudí nerozlišuje medzi zrážkami zo mzdy vykonávanými na základe dohody o zrážkach zo mzdy (ktorá je posudzovaná ako neplatná) a medzi exekučnými zrážkami zo mzdy (ktoré sú prostriedkom výkonu exekúcie a sú odôvodnené). Zistite si u zamestnávateľa, na základe čoho Vám vykonáva zrážky zo mzdy! Len v priebehu roku 2017 sme pomohli niekoľkým desiatkam ľudí zastaviť nezákonné zrážky zo mzdy vykonávané na základe výzvy banky, nebankovej spoločnosti alebo vymáhačskej spoločnosti. Problémom zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy (teda mimo exekúcie) je, že obchádzajú súd a zrážané sú aj sumy, ktoré by súdom nemohli byť priznané banke, nebankovej spoločnosti alebo vymáhačskej spločnosti. Pokiaľ potrebujete poradiť, obráťte sa na nás

Späť
Share This