fbpx

Na základe analýzy listín, ktoré nám boli od klienta doručené prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov sme zistili, že POVINNÝ (náš klient) HRADIL TO, NA ČO BOL ZAVIAZANÝ ROZSUDKOM v prospech advokátskej kancelárie, ktorá zastupovala žalobcu (oprávneného).

Tieto finančné prostriedky však nepreviedla na účet žalobcu (v tomto prípade Slovenský plynárenský priemysel, a.s.), preto ŽALOBCA VYMÁHAL SVOJU POHĽADÁVKU V EXEKUČNOM KONANÍ.  

KLIENT na naše odporučenie OPRÁVNENÉMU (A zároveň SÚDNEMU EXEKÚTOROVI) KÓPIAMI ÚHRAD PREUKÁZAL SUMU, KTORÚ UHRADIL. O sumu 420 € bola následne znížená suma pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní.

Potrebujete vysvetliť obsah súdneho rozhodnutia týkajúci sa záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy? Bola vám doručená súdna zásielka?

Späť
Share This