fbpx

Mnohí klienti sa na nás obracajú v čase, keď prevzali súdnu zásielku. Vždy je potrebné sa brániť, pričom na konci sporu nemusí byť vždy rozsudok. NIEKEDY sa spor môže skončiť aj MIMOSÚDNOU DOHODOU.

V súčinnosti so spolupracujúcou advokátskou kanceláriou bolo MIMOSÚDNE KLIENTOVI VYMOŽENÉ viac ako 2 770 €.  Pre klienta to znamenalo, že nemusel platiť sumu, ktorú požadovala inkasná spoločnosť a navyše získal svoje peniaze späť.

Celý príbeh začal tým, že sa klient z okresu Humenné dostal do omeškania, pretože z dôvodu dlhodobej PN nevedel splácať plnú mesačnú splátku úveru.

INKASNÁ SPOLOČNOSŤ R Collectors VYZÝVALA klienta NA ÚHRADU DLHU voči Poštovej banke, vo výške 7 720,53 € a požadovala splátku 220 €. Klient však splátku v uvedenej výške splácať nevedel.  

BEZPLATNE SME POSÚDILIspotrebiteľskúÚVEROVÚ ZMLUVU a ODPORUČILI ĎALŠÍ POSTUP. Na základe analýzy listín, ktoré klient v kópiách doručil do združenia, bolo zistené, že ÚVEROVÁ ZMLUVA VYKAZUJE  NEDOSTATKY, t. j. zmluvu o úvere bolo možné vyhodnotiť ako bezúročnú a bez poplatkov.

Z prehľadu čerpania a úhrad bolo zistené, že klient už dávno zaplatil istinu úveru, teda požičanú sumu, a že veriteľ – Poštová banka, a.s. NEMÁ NÁROK NA SUMU NAD RÁMEC ISTINY.

Za pomoci advokátskej kancelárie boli klientovi vrátené finančné prostriedky, ktoré zaplatil nad rámec istiny. Uvedenú MIMOSÚDNU DOHODU potvrdil aj Okresný súd v Humennom.

Boli vám doručené výzvy od veriteľov alebo inkasných spoločností?

Zdá sa vám, že už platíte dlho a nie ste si istí, či sú požadované nároky oprávnené?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This