fbpx

Je úplne logické, že spotrebiteľ si takúto otázku položí a VERITEĽ MÁ BYŤ SCHOPNÝ ZROZUMITEĽNE UVIESŤ VÝŠKU ZOSTATKU ZÁVÄZKU, čo sa mu však často nedarí, a to aj s odkazom na zložitý výpočet a softwarové programy. Treba si uvedomiť aj to, že veriteľ nastavuje neprehľadné, nejasné a zložité podmienky pri zmluvách, ktoré spotrebiteľ často prehliadne, neuvedomí si obsah a vzhľadom na štruktúru a množstvo informácií v nich rezignuje na obsah.

SAMOSTATNÁ ZMLUVA, VŠEOBECNÉ PODMIENKY a VZÁJOMNÉ ODKAZY MEDZI NIMI PREDSTAVUJÚ PREDZVESŤ SPORU, ČI NESCHOPNOSŤ BEZ SOFTWAROVÉHO PROGRAMU VYPOČÍTAŤ napr. DLŽNÚ SUMU.  Vzniká otázka, kedy, dokedy sa spotrebiteľ môže brániť. Na tejto báze je založená aj pristupujúca ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA AKO NAVRHOVATEĽA DRAŽBY písomne vyhlásiť pravosť, výšku a splatnosť pohľadávky, pre ktorú sa navrhuje výkon záložného práva. (Rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 15Co/2/2021 zo dňa 06.07.2021 (ECLI:ECLI:SK:KSBB:2021:6619200835.1)  

Dražba ako  inštitút  uspokojenia záložného veriteľa by mala byť inštitútom  ultima  ratio a rovnako by POSTUP ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA MAL BYŤ BEZ POCHYBNOSTI O JEHO ZÁKONNOSTI.

Omeškali ste sa so splácaním úveru? Hrozí vám dražba domu alebo bytu?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This