fbpx

Na základe platobného rozkazu vydaného v upomínacom konaní, Okresný súd Banská Bystrica v konaní sp. zn. 33Up/642/2020 uložil povinnosť spoločnosti VÚB Leasing, a.s. vrátiť poškodenému spotrebiteľovi sumu 4.578,88 eur s prísl. Súd rozhodol bez pojednávania na základe predložených listín, z ktorých vyplývalo, že súčasťou istiny úveru boli aj fiktívne resp. nevyžiadané služby: Doplnkový zákaznícky servis vo výške 394 eur a Carlife Garancia vo výške 565 eur. Žalovaná spoločnosť voči platobnému rozkazu odpor nepodala.

Späť
Share This