fbpx
Poškodenému spotrebiteľovi bola spoločnosť COFIDIS (pôvodne BANCO BANIF MAIS, S.A.) zaviazaná vrátiť bezdôvodné obohatenie 2.940,08 eur s prísl., pretože zmluva o úvere na kúpu vozidla cez najväčší autobazár, ktorú predajca auta ako finančný sprostredkovateľ uzavrel so spotrebiteľom, bola chybná.
Povinnosť vydať dlžnú sumu spotrebiteľovi potvrdil Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp.zn. 13Co/364/2018 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/35/2018. Zmluva o úvere na auto z bazáru bola súčasne posúdená ako bezúročná a bezpoplatkov  v dôsledku nesprávne uvedenej výšky mesačných splátok a nesprávne uvedenej celkovej čiastky úveru na zaplatenie z čoho súčasne logicky vyplýva aj nesprávna RPMN.
Späť
Share This