fbpx
Poškodenému spotrebiteľovi bola spoločnosť COFIDIS (pôvodne BANCO BANIF MAIS, S.A.) zaviazaná vrátiť bezdôvodné obohatenie 2.940,08 eur s prísl., pretože zmluva o úvere uzatvorená na kúpu vozidla cez AAA Auto bola chybná.
Povinnosť vydať dlžnú sumu spotrebiteľovi potvrdil Krajský súd Banská Bystrica rozsudkom sp.zn. 13Co/364/2018 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 10Csp/35/2018. Zmluva o úvere na auto z bazáru bola súčasne posúdená ako bezúročná a bezpoplatkov  v dôsledku nesprávne uvedenej výšky mesačných splátok a nesprávne uvedenej celkovej čiastky úveru na zaplatenie z čoho súčasne logicky vyplýva aj nesprávna RPMN.
Späť
Share This