fbpx

Poznáte to? Súdna zásielka a v nej Platobný rozkaz.

Ste žalovaný o niekoľko tisíc eur. Vtedy človek prestáva rozmýšľať a v hlave sa točí jediná myšlienka…odkiaľ na to zobrať?!

Vtedy pomôže nádych a výdych a zapnúť všetky vlastné senzory, všetky možnosti, pýtať sa iných, ak sami nepoznáte cestu.

Presne takto to urobila aj klientka, ktorá bola žalovaná o sumu 3 983,15 eur s príslušenstvom. Požiadala nás o pomoc. Po zvážení všetkých možností sme jej poskytli pomoc a podporu v súdnom konaní, v ktorom sa bránila voči nebankovej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že porozumela dôležitosti postupných krokov, doložila v zákonnej lehote (v súvislosti s platobným rozkazom) všetky potrebné listiny a v lehote 15 kalendárnych dní od prevzatia súdnej zásielky aj podala odpor proti platobnému rozkazu, súd platobný rozkaz zrušil. Na konci súdneho konania má klientka v rukách právoplatný rozsudok, ktorým súd žalobu v celom rozsahu zamietol! (Rozsudok Okresného súdu Lučenec zo dňa 21, apríla 2023, č.k. 16Csp/20/2023)

Ak sa v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úveru potrebujete poradiť alebo ste prevzali súdnu zásielku, kontaktujte nás! Mobil: 0915 273 824, e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This