fbpx

V roku 2016 sa na nás obrátila klientka z Detvy, ktorej bol predtým DORUČENÝ ROZHODCOVSKÝ ROZSUDOK. Nakoľko KLIENTKA v lehote na to určenej NEPODALA ŽALOBU O ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU na miestne príslušný okresný súd, ROZHODNUTIE SÚDU SA STALO právoplatným, vykonateľným a zároveň EXEKUČNÝM TITULOM.

Na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ŽALOBCA PODAL NÁVRH NA VYKONANIE EXEKÚCIE, avšak OKRESNÝ SÚD ZVOLEN ŽIADOSŤ O VYDANIE POVERENIA NA VYKONANIE EXEKÚCIE pre súdneho exekútora ZAMIETOL. Nakoľko sa oprávnený (žalobca v súdnom konaní) odvolal, o veci rozhodoval krajský súd.

Klientka koncom minulého roka prevzala Uznesenie, ktorým KRAJSKÝ SÚD BANSKÁ BYASTRICA, ktorý POTVRDIL ROZHODNUTIE OKRESNÉHO SÚDU ZVOLEN, t.j. potvrdil zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

V tomto prípade sme poskytovali klientke podporu necelých 5 rokov!

Potrebujete vysvetliť obsah súdneho rozhodnutia týkajúci sa záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy? Bola vám doručená súdna zásielka?

Kontaktujte nás!

Späť
Share This