fbpx

Klientovi sa podarilo získať Potvrdenie o splatení spotrebiteľského úveru  až s našou pomocou. Prvýkrát nás kontaktoval v septembri roku 2022 po mnohopočetnej mailovej aj telefonickej komunikácii s veriteľom. Úver čerpal vo výške 23 000 eur a celú istinu vrátil nebankovej spoločnosti do 3 mesiacov. Na základe verejného prísľubu nemal byť účtovaný poplatok za predčasné a úplné splatenie úveru, ak bol úver uzatvorený v období, na ktorý sa verejný prísľub vzťahoval a splatený do troch mesiacov od jeho poskytnutia.  Pri pokusoch o získanie potvrdenia o splatení úveru klient narážal na chaotickú komunikáciu, keď mu boli poskytované informácie nepresne, veriteľ mu tiež doručoval výzvy na úhradu dlhu, hoci klient nebol v skutočnosti v omeškaní. Analýzou listín sme zistili, že pri predčasnom splatení úveru  je klient povinný uhradiť úroky a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia Úveru do jeho splatenia, pričom uvedené obsahovali aj zmluvné podmienky. Po konzultácii prípadu s advokátmi sme klientovi odporučili postup. Na jeho základe má dnes klient v rukách potvrdenie o úplnom splatení spotrebiteľského úveru.

Ak sa v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úveru potrebujete poradiť alebo ste prevzali súdnu zásielku, kontaktujte nás tu:

Mobil: 0915 273 824, e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Ak sa chcete vzdelávať v oblasti ochrany spotrebiteľa, vypočujte si naše podcasty: https://www.youtube.com/@zdruzeniefenix

Späť
Share This