fbpx

Na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 3CoCsp/8/2020 z 16.12.2020 v spojitosti s rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 9Csp/32/2019 zo dňa 19.06.2019 bola úverová zmluva s Poštovou bankou posúdená ako bezúročná a bezpoplatková a banka bola povinná vrátiť poškodenej spotrebiteľke bezdôvodne prijatú odplatu v sume 383,59 eur s prísl.

Krajský súd sa stotožnil s názorom okresného súdu a okrem iného  konštatoval, že absencia údaju o správnej celkovej čiastke úveru má za následok bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru (t.j. banka nemá nárok na odplatu za úver). Spotrebiteľský úver súčasne nebol uzatvorený v písomnej forme, lebo oproti pôvodnému návrhu došlo v obsahu zmluvy k jednostrannej zmene zo strany banky, ktorá nebola podpísaná poškodenou spotrebiteľkou.

Späť
Share This