fbpx

Pán z okresu Prievidza sa rozhodol kúpiť v roku 2012 motorové vozidlo. V pobočke najväčšej sieti autobazárov si vybral auto a   kúpil ho na úver od nebankovej spoločnosti. Pán si neskôr uvedomil, keď si úverovú zmluvu doma v pokoji pozrel, že za úver na auto má zaplatiť sumu presahujúcu dvojnásobok úveru. Pán si nechal zmluvnú dokumentáciu skontrolovať a naši spolupracujúci právnici zistili nasledovné: Úverová zmluva uzatvorená s nebankovou spoločnosťou odporuje zákonu, čo už bolo potvrdené aj rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR. Na úroky a poplatky v sume viac ako 7.000 eur nemá nebanková spoločnosť nárok. Auto, ktoré nechala nebanková spoločnosť v deň podpisu úverovej zmluvy prepísať na seba zmluvou o zabezpečení úveru (v technickom preukaze bola ako vlastník vozidla vedená nebanková spoločnosť a pán z okresu Prievidze iba ako držiteľ vozidla) sa malo stať vlastníctvom pána z okresu Prievidza momentom splatenia celej istiny úveru, pretože odplatu viac ako 7.000 eur už nie je povinný nebankovej spoločnosti platiť. Pán z okresu Prievidza sa rozhodol domáhať svojich práv a prostredníctvom našej spolupracujúcej advokátskej kancelárie podal žalobu na súd, proti nebankovej spoločnosti. Viete ako zareagovala po podaní žaloby nebanková spoločnosť počas súdneho sporu v roku 2017? Súhlasila s jeho žalobou a  pánovi z okresu Prievidza ponúkla mimosúdnu dohodu.   

Medzičasom sa na nás už obrátilo viacero ľudí, ktorí kúpili auto na úver od najväčšieho autobazáru a bolo zistené, že nimi uzatvárané úverové zmluvy odporujú zákonu.  Preto vieme o tom, že mnoho úverov, ktoré nebankové spoločnosti poskytovali špeciálne na kúpu motorových vozidiel v predajnej sieti tohto autobazáru najmä v rokoch 2011 až 2015 nebolo v poriadku.   Nie ste náhodou aj Vy alebo Vaši príbuzní a známi, medzi tými, ktorí majú auto, ktoré v skutočnosti vlastní nebankovka a platia za tieto úvery viac ako dvojnásobnú odplatu a možno ani netušia, že v zmluve o úvere môže byť zásadná chyba? Vaše zmluvy Vám môžeme bezplatne skontrolovať.

Späť
Share This