fbpx

FÁZY VYMÁHANIA POHĽADÁVOK zo zmlúv o spotrebiteľských úverov je možné rozdeliť na PREDSÚDNU, SÚDNU a EXEKUČNÚ. Každá má svoje špecifiká, v každej sa klientov pýtame na iné súvislosti a každá z nich sa niečím iným končí.

V poslednom čase sa nám stáva, že nás kontaktujú klienti s otázkou, čo majú robiť, keď im bola DORUČENÁ VÝZVA. 

Aby sme klientom vedeli poradiť najlepšie riešenie, na ich aktuálnu situáciu sa pýtame doplňujúcimi otázkami. Občas sa stáva, že na otázku, kto je odosielateľom výzvy, klienti odpovedajú Okresný súd…, občas pridajú aj informáciu o 15 dňovej lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu.

Je veľmi dôležité rozlišovať, či ide o výzvu od veriteľa (od banky, nebankovej alebo inkasnej spoločnosti) alebo o súdnu zásielku. AKO JE teda MOŽNÉ JEDNOZNAČNE ODLÍŠIŤ, v akej FÁZE VYMÁHANIA pohľadávky SA DLŽNÍK NACHÁDZA a KEDY JE  DÔLEŽITÉ ihneď VYHĽADAŤ POMOC?

VÝZVA NA ÚHRADU DLHU: odosielateľom je banka, nebanková alebo inkasná spoločnosť, prípade právny zástupca niektorej z uvedených spoločností. Listová zásielka je doručovaná ako obyčajná listová zásielka. Väčšinou je v nej uvedená dlžná suma a obvykle aj špecifikácia zmluvy o spotrebiteľskom úvere a názov spoločnosti, ktorá tento úver poskytla.

ČO ODPORÚČAME UROBIŤ: skompletizujte si všetky listiny, ktoré súvisia s pohľadávkou uvedenou vo výzve a následne nás kontaktujte.

PLATOBNÝ ROZKAZ (ev. súdna zásielka s Návrhom na vydanie platobného rozkazu): súdna zásielka je doručovaná v bielej obálke s červeným pásom (pozri foto), avšak po otvorení obálky je z listín jednoznačne zrejmé, že ide o súdnu zásielku z niektorého zo všeobecných súdov.

ČO ODPORÚČAME UROBIŤ: poznačte si dátum prevzatia súdnej zásielky a v prvý pracovný deň nás kontaktujte. PO DORUČENÍ SÚDNEJ ZÁSIELKY S PLATOBNÝM ROZKAZOM je potrebné sa BRÁNIŤ v lehote 15 dní OD PREVZATIA na pošte alebo od poštového doručovateľa! Počítajú sa všetky kalendárne dni (víkendy aj sviatky).

Bol Vám doručený Platobný rozkaz alebo iná súdna zásielka súvisiaca so spotrebiteľským sporom? Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This