fbpx

PO SPLATENÍ EXEKÚCIE DO VÝŠKY CENY NADOBUDNUTÉHO DEDIČSTVA sme klientke na jej žiadosť vypracovali Návrh na zastavenie exekúcie. 

V októbri 2019 sa na nás obrátila KLIENTKA, ktorá ZDEDILA EXEKÚCIU po poručiteľovi (manželovi). Požiadala nás o vysvetlenie a pomoc, pretože mala zablokovaný účet, exekučnú zrážku z dôchodku a zriadené záložné právo na nehnuteľnosť. Exekúcia bola vymáhaná vo výške 700,22 €.

PO POSÚDENÍ potrebných listín a OSVEDČENIA O DEDIČSTVE, bolo klientke vysvetlené, že ZA DLHY PORUČITEĽA ZODPOVEDÁ DO VÝŠKY CENY NADOBUDNUTÉHO DEDIČSTVA. V tomto prípade do výšky 400 €.

V priebehu roka 2020 sme pomohli klientke s vypracovaním viacerých žiadostí pre exekútora a banku, čím sme jej pomohli s odblokovaním osobného účtu a jeho následným zrušením.  Pre klientku bolo dôležité, aby nemala dlh na osobnom účte, ktorý ani nevyužíva.

Splácate dlhy po poručiteľovi a neviete, na akú sumu majú ešte veritelia nárok?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This