fbpx

Okresný súd v Trenčíne rozsudkom č. 14Csp/5/2020 zo dňa 9.11.2020 uložil povinnosť VÚB Leasing, a.s. zaplatiť titulom bezdôvodného obohatenia poškodenému spotrebiteľovi sumu 4.178, 33 eur s prísl.

Súd dospel k záveru, že Zmluva o úvere obsahuje neprijateľné zmluvné podmienky v zmysle § 53 ods. 4 písm. t), v), w) Občianskeho zákonníka účinného v čase jej uzatvorenia. Súd má zato, že OD SPOTREBITEĽA SA POŽADUJE PLNENIE ZA SLUŽBU, KTORÁ V PREVAŽNEJ MIERE NESLEDUJE JEHO ZÁUJMY (tzv. Doplnkový zákaznícky servis a Garancia Carlife) 

Späť
Share This