fbpx

…v upomínacom konaní Okresný súd Banská Bystrica vyzval žalobcu na vyjadrenie, či po podanom odpore žalovaného chce pokračovať v konaní na príslušnom súde na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

Nakoľko ŽALOBCA NEPODAL V LEHOTE 15 DNÍ OD DORUČENIA VÝZVY SÚDU Návrh na pokračovanie v konaní, žalovanej bolo z Okresného súdu Banská Bystrica  doručené Upovedomenie, že KONANIE VEDENÉ SÚDOM SA ZASTAVUJE.

Klientke sme naďalej nápomocní v obrane a v odporúčaní postupu podľa toho, ako sa vymáhanie pohľadávky zo strany veriteľa vyvíja.

Bol Vám doručený Návrh na vydanie Platobného rozkazu alebo iná súdna zásielka súvisiaca so spotrebiteľským sporom? Kontaktujte nás!

 Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Viac informácií nájdete tu: https://fenixzdruzenie.sk/celim-vymahaniu-dlhu-a-potrebujem-pomoct/

Späť
Share This