fbpx

Vďaka našej pomoci klientka zo žalovanej sumy ušetrila skoro 600 eur a ešte aj získala možnosť splácať sumu priznanú súdom v mesačných splátkach po 30 eur!

Klientka sa na nás obrátila so žiadosťou o pomoc po tom, ako jej bola doručená súdna zásielka s platobným rozkazom. Vydal ho Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní. Klientka sa veľmi správne rozhodla, keď vyhľadala pomoc, nakoľko  pri podaní odporu proti platobnému rozkazu je veľmi dôležité dodržať lehoty! Na základe nášho odporučenia doložila všetky potrebné listiny v požadovanej kvalite, aj množstve.

A aký bol dôvod, pre ktorý bola klientka v súdnom konaní aspoň čiastočne úspešná?!

„…Súd mal za to, že v danom prípade žalobca ako veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou, a to z dôvodu, že síce preukázal lustráciu žalovanej v registri dlžníkov a výpis z účtu žalovanej, avšak podľa názoru súdu nesprávne z týchto údajov vyhodnotil bonitu žalovanej…[…] Z vyššie uvedených skutočností súd má za to, že u žalobcu ako veriteľa došlo k hrubému porušeniu povinností podľa § 7 ods. 1  zákona č. 129/2010 Z.z.“ Súd sa v odôvodnení rozsudku vyjadril aj ku ďalším skutočnostiam, z ktorých niektoré mali vplyv na úspech žalovanej v súdnom konaní. (Rozsudok Okresného súdu Lučenec, č.k. 12Csp/19/2023 zo dňa 04. apríla 2023, Rozsudok je právoplatný)

Ak sa v súvislosti so zmluvou o spotrebiteľskom úveru potrebujete poradiť alebo ste prevzali súdnu zásielku, kontaktujte nás! Mobil: 0915 273 824, e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This