fbpx

Okresný súd Svidník rozsudkom zo dňa 3.3.2021 spis .zn. 2Csp/19/2020 posúdil úverovú zmluvu nebankovky Home Credit Slovakia, a.s. ako bezúročnú a bezpoplatkovú a zaviazal ju vrátiť poškodenému spotrebiteľovi nezákonne inkasovanú odplatu.

Poškodenému klientovi po podaní žaloby vrátila nebankovka dobrovoľne 8.191,54 eur s prísl. a súd ju zaviazal ešte aj na vrátenie ďalšej sumy 4.127,44 eur s prísl.

ÚVEROVÁ ZMLUVA z roku 2013 ODPOROVALA ZÁKONU, pretože K CENE PREDMETU FINANCOVANIA (auto) v sume 7.298 eur BOLA ešte PRIPOČÍTANÁ  SUMA 1.603,37 eur označená ako NÁKLADY SPOJENÉ S POSKYTNUTÍM ÚVERU – išlo o fiktívnu službu a poplatok tvoriaci istinu úveru, ktorý bol skrytou províziou predajcu AUTOCENTRUM AAA.

Späť
Share This