fbpx

DÔVODOM NEPLATNOSTI BOLO NESPLNENIE HMOTNOPRÁVNYCH PREDPOKLADOV NA VYKONANIE DOBROVOĽNEJ DRAŽBY zo strany veriteľa. Záložný veriteľ predložil PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O PRAVOSTI, VÝŠKE a SPLATNOSTI POHĽADÁVKY, ktoré NEBOLO V SÚLADE SO ZÁKONOM.

ZÁLOŽNÝ VERITEĽ ZOSPLATNIL POHĽADÁVKU NA ZÁKLADE NEPRIJATEĽNEJ ZMLUVNEJ  PODMIENKY, ktorá UMOŽŇOVALA VERITEĽOVI PREDČASNE ZOSPLATNIŤ ÚVER V PRÍPADE ZAČATIA AKÉHOKOĽVEK EXEKUČNÉHO KONANIA na majetok dlžníka. Z Rozsudku Okresného súdu Lučenec, sp. zn.:12Csp/18/2019-331 zo dňa 22.09.2020 (ECLI:ECLI:SK:OSLC:2020:6619200835.15) vyplýva: “Pokiaľ začaté exekučné konanie nezhoršuje majetkové postavenie dlžníka do takej miery, aby bola ohrozená jeho schopnosť splácať úver je neprijateľné  za takejto situácie pristúpiť zo strany veriteľa (dodávateľa) k významnému zásahu do úverového vzťahu 

Omeškali ste sa so splácaním úveru? Hrozí vám dražba domu alebo bytu?

Kontaktujte nás!

Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This