fbpx

…spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s. doručuje dlžníkom výpoveď zmluvy o (revolvingovom) úvere (ďalej ako zmluva), obvykle bez udania relevantného dôvodu. Vo výpovedi zmluvy je zvyčajne iba uvedená zostávajúca dlžná čiastka.

Na základe skúseností dávame do pozornosti dlžníkom, že najčastejšie ide o staršie zmluvy, ku ktorým mohla byť doručená aj kreditná karta. Mnohé z týchto zmlúv neobsahujú všetky náležitosti požadované právnymi predpismi, ktoré boli platné a účinné v čase podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Ak vám bola doručená výpoveď zmluvy o spotrebiteľskom úvere, kontaktujte nás! 

Kontakty: 0915 273 824, kancelaria.fenix@gmail.com

Späť
Share This