fbpx

DUPLICITNE VYMÁHANÁ EXEKÚCIA

V roku 2020 SME POMOHLI KLIENTKE z okresu Rimavská Sobota ZASTAVIŤ EXEKUČNÉ KONANIE V TEJ ČASTI, KTORÉ BOLO VEDENÉ DUPLICITNE a zároveň SUMA VYMOŽENÁ NA ZÁKLADE ROVNAKÉHO EXEKUČNÉHO TITULU BOLA ZAPOČÍTANÁ DO CELKOVEJ VYMÁHANEJ SUMY V EXEKUČNOM...
Späť