fbpx

Okresný súd Prešov rozsudkom č. 16Csp/101/2020 zo dňa 5.11.2020 zaviazal Autoleasing SK, s.r.o. zaplatiť poškodenému spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie v sume 7.143,11 eur s prísl.

AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. na kúpu automobilu súčasne sprostredkovala uzatvorenie úverovej zmluvy, ktorej znenie bolo závislé na uzatvorenej kúpnej zmluve. SÚD POSÚDIL ÚVEROVÚ ZMLUVU AKO BEZÚROČNÚ A BEZPOPLATKOVÚ, z dôvodu nesprávnych resp. chýbajúcich povinných náležitostí: adresa na uplatnenie reklamácie, konečná  splatnosť úveru, nesprávna istina (zvýšená o nevyžiadané doplnkové služby), nesprávna RPMN.

Späť
Share This