fbpx

Platnosť občianskeho preukazu je štandardne desať rokov, môžu byť však aj iné dôvody na jeho výmenu. V prípade, že ste si podali žiadosť o nový OBČIANSKY PREUKAZ, je pravdepodobné, že vám bude vydaný S ČIPOM, spolu s čítačkou. Aké subjekty sú povinné mať aktivovanú elektronickú schránku presne vymedzuje zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. FYZICKÁ OSOBA SI ELEKTRONICKÚ SCHRÁNKU AKTIVOVAŤ NEMUSÍ!

Je dôležité venovať pozornosť tomu, aké následky môže mať naše konanie bez porozumenia. Pre ilustráciu uvádzame konkrétny príklad z našej praxe.

V roku 2018 sa na naše združenie so žiadosťou o pomoc obrátil klient, ktorý pracuje ako živnostník. V minulosti čerpal úver od nebankovej spoločnosti. Hoci finančné prostriedky nepoužil v súvislosti so živnosťou, v úvere bol identifikovaný aj IČO-m.

Klientovi bola doručená SÚDNA ZÁSIELKA S VYDANÝM PLATOBNÝM ROZKAZOM. Na základe odporu proti platobnému rozkazu, SÚD PLATOBNÝ ROZKAZ ZRUŠIL. Klient nás kontaktoval následne ešte aj po tom, ako mu bolo doručené predvolanie na pojednávanie. KLIENT SA následne DLHŠIE NEOZVAL v domnení, že sa nič na súde nedeje, keďže mu nechodia súdne zásielky. Dôvodom bolo, že SI AKTIVOVAL ELEKTRONICKÚ SCHRÁNKU, do ktorej mu SÚD DORUČOVAL VŠETKY ZÁSIELKY, VRÁTANE ROZSUDKU… Neuvedomil si však, že PRI ELEKTRONICKOM DORUČOVANÍ PLATÍ tzv. FIKCIA DORUČENIA.

Ozval sa až vtedy, keď zistil, že mu bola doručená posledná listina súdneho konania, a to Uznesenie o trovách konania, ktorým bol zaviazaný na ich úhradu vo výške 1 939,24 eur, rozsudkom ho súd tiež zaviazal na úhradu celej žalovanej sumy vo výške 12 599,26 eur s príslušenstvom.

Klientovi sme vysvetlili, že AKTIVOVANÍM ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY UMOŽNIL ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI, ABY MU DO NEJ DORUČOVALI ÚRADNÉ DOKUMENTY, KTORÉ SA POVAŽUJÚ ZA DORUČENÉ AJ VTEDY, AK SA O NICH OBČAN NEDOZVIE (tzv. fikcia doručenia). Klient vôbec nerozumel súvislostiam, no napriek tomu si schránku aktivoval a v súvislosti so súdnym konaním sa tak pripravil o možnosť brániť sa!

Bol Vám doručený Návrh na vydanie Platobného rozkazu alebo iná súdna zásielka súvisiaca so spotrebiteľským sporom? Kontaktujte nás!

 Mobil: 0915 273 824, mail: kancelaria.fenix@gmail.com

Viac informácií nájdete tu: https://fenixzdruzenie.sk/celim-vymahaniu-dlhu-a-potrebujem-pomoct/

Späť
Share This