©2013 website and hosting by T-net
  • Advokátska kancelária JUDr. Andrej Cifra, Lučenec
  • Advokátska kancelária JUDr. Martin Landl, Lučenec
  • Ministerstvo hospodárstva SR, odbor ochrany spotrebiteľa
  • Ministerstvo spravodlivosti SR, Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
  • Mestský úrad Lučenec, Komisia prevencie a protispoločenských činností
  • Základná škola M. R. Štefánika Lučenec