Program podpory

“REŤAZ POMOCI”

Komu je určený?

Program Podpory „REŤAZ POMOCI“ je určený  pre tých, ktorí sa ocitli v náročnej situácii, chcú zmeniť svoj život  k lepšiemu a sú ochotní preto niečo sami urobiť. Z dôvodu potreby pravidelného osobného kontaktu s klientmi poskytujeme tieto služby predovšetkým obyvateľom okresu Lučenec, v osobitných prípadoch komukoľvek v rámci územia Slovenska.

Našim klientom poskytujeme prostredníctvom spolupracujúcich špecialistov poradenstvo a profesionálnu a ľudskú oporu.

Nie sme charitatívna organizácia. Nesľubujeme klientom rýchle, zdanlivé a dočasné riešenia.

Klientovi ponúkame prácu na sebe samom, pomocnú ruku a podporu pri objavovaní a napredovaní po jeho vlastnej zmysluplnej ceste životom.  

Ako funguje?

Zaradenie klienta do Programu Podpory nie je nárokovateľné. Trvanie a rozsah služieb sa určuje individuálne.

Program Podpory aktuálne zahŕňa nasledovné služby:

  • právne poradenstvo,
  • psychologické poradenstvo,
  • služby mediátora,
  • poradenstvo pri zvládaní úradných a administratívnych povinností,
  • potravinovú pomoc.

Služby pre klienta v rámci Programu Podpory  sú hradené v celom rozsahu alebo v pomernej časti prostredníctvom nášho združenie FÉNIX. Fond určený na úhradu služieb  Programu Podpory  je tvorený výlučne z peňažných darov súkromných osôb.

Hoci je Program Podpory pre klienta finančne úplne alebo z časti bezplatný, službu nedostáva zadarmo. Od klienta sa očakáva, že to, čo mu bude v rámci Programu Podpory poskytnuté zužitkuje pre dobro iných, teda vlastnou činnosťou vráti spoločnosti v nejakej podobe úžitok, ktorý sa mu dostal. Klientovi preto môže byť po vzájomnom dohovore prostredníctvom nášho združenia ponúknutá dobrovoľnícka resp. iná neodplatná činnosť resp. i pracovná odplatná činnosť zodpovedajúca jeho schopnostiam alebo možnostiam.

Prečo podporovať?

Predstavte si rodinu s maloletými deťmi, ktorá v dôsledku chybných rozhodnutí uviazne v dlhovej pasci, dlhodobý stres vážne narušuje vzťahy medzi manželmi – hrozí rozvod,  objavujú sa zdravotné ťažkosti … táto rodina, dospelí i deti, dlhodobo vystavení tlaku neistoty a bezperspektívnosti unikajú zo života do virtuálneho sveta médií, hier, rýchleho konzumu a závislostí.

Možno práve takto žijú vaši susedia, ľudia vo vedľajšom vchode alebo vo vedľajšej ulici a vy o tom ani neviete. Podobných príbehov je mnoho, ľudia sa nimi nechvália.

My všetci nielenže žijeme obklopení takýmito príbehmi, ale sme bez toho, že by sme si to uvedomovali, ich súčasťou. Stretávame sa navzájom  na uliciach, naše deti chodia spolu do rovnakých škôl. Vysoký múr, ktorým je ohraničený pozemok domu alebo steny bytu, nás nedokážu oddeliť a ochrániť od utrpenia, ktoré je za nimi.

Niekomu život doprial viac toho, inému zasa onoho. Pokiaľ vnímate svoj úspech a materiálny dostatok ako niečo čím chcete podporiť tých, ktorí žijú aj okolo vás a úprimne sa snažia zmeniť a byť pre iných užitoční, môžete prispieť do fondu Programu Podpory prostredníctvom účtu:

Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, Lučenec

IBAN: SK85 8330 0000 0029 0156 8196

Poukázané prostriedky z uvedeného účtu sú používané výlučne na úhradu služieb pre našich klientov.   

Zotrvanie v Programe Podpory a poskytovanie rozsahu služieb je u každého klienta individuálne a priebežne prehodnocované. Robíme všetko preto, aby boli vami poskytnuté prostriedky využité účinne a zmenili život našich klientov k lepšiemu, a tak o niečo zlepšili aj pomery v meste či v obci, kde spolu žijeme

Chcete podporiť dobrú myšlienku a dať vedieť o  Programe Podpory „REŤAZ POMOCI“  ostatným?

Každý z nás, kdekoľvek sa nachádza a čokoľvek robí, môže rozširovať ohnivká reťaze pomoci tým najjednoduchším  spôsobom … vlastným skutkom a spôsobom života.

Zapojte sa do dobrovoľnej iniciatívy  POMÁHAJ, ABY OSTATNÍ POMÁHALI! … odovzdajte pomoc ďalej a staňte sa poslom „REŤAZE POMOCI“.

Viac na http://www.retazpomoci.sk/

Kontakty

Kancelária: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 948 284 137

+421 908 141 538

+421 908 141 540

Kontaktný formulár

GDPR

Späť
Share This