KONTAKTY

Hlavné kontaktné číslo: +421 (0)948 284 137

kancelaria.fenix@gmail.com

 

FÉNIX

združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv

Sídlo: Vajanského 18, 984 01 Lučenec

Kancelária (zároveň korešpondenčná adresa): Komenského 2 

(Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.)

OSOBNÉ STRETNUTIE JE POTREBNÉ SI DOHODNÚŤ VOPRED!!!

Bankové spojenie: SLSP, a. s. pobočka Lučenec:

Č. účtu: SK31 0900 0000 0050 5358 9835

  1. Hlavné kontaktné číslo: 0948 284 137
  2. e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com
    mobil: 0908 141 538
  3. e-mail: zdruzenie.fenix@gmail.com
    mobil: 0908 141 540(volať po 14:00 h)

V prípade potreby si dohodnite čas a dátum stretnutia na telefónnom čísle: 0915 273 824

 

Kontakty

Kancelária: Komenského 2

984 01 Lučenec

Ako nás nájdete: na Masarykovej ulici je potrebné zabočiť na rohu DM drogérie, kde sa na ľavej strane nachádza bytový dom; kancelária je v 1. vchode.

+421 948 284 137

+421 908 141 538

+421 908 141 540

Kontaktný formulár

GDPR

Späť
Share This