fbpx

Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp.zn. 13Csp/20/2020 bola spoločnosť VÚB Leasing, a.s. zaviazaná vrátiť poškodenému klientovi sumu 1.700 eur s prísl., o ktorú v rozpore so zákonom preplatil úver na vozidlo kúpené v AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s.

Súd považoval úverovú zmluvu v časti určenia predmetu financovania B (služba príprava vozidla k predaju, Carlife Garance, bezdrôtová kamera) v sume 914 eur za absolútne neplatnú z dôvodu, že konanie žalobcu v tejto časti je považované za konanie v rozpore s dobrými mravmi a konanie, ktoré napĺňa definíciu nekalej obchodnej praktiky (§7 ods. 1, 2 písm. a), b) a § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

Späť
Share This