fbpx

Okresný súd Revúca v konaní č. 7Csp/22/2020 vyhlásil 16.09.2020 rozsudok, v ktorom posúdil zmluvu o úvere spoločnosti s Autoleasing SK, s.r.o. ako bezúročnú a bez poplatkov z čoho vyplýva, že poškodený spotrebiteľ nebude povinný platiť odplatu 3.217,16 eur za poskytnutie úveru.

Súd dospel k záveru, že súčasť istiny úveru nemôžu tvoriť nevyžiadané služby a tovary v hodnote 1.685 eur: doplnkový zákaznícky servis v sume 499 eur, Carlife Garancia v sume 565 eur, MiniGap Flex v úvere v sume 260 eur, a ani tovar Parking Tablet v sume 196 eur a Würth Professional v sume 165 eur, ktoré boli spotrebiteľovi odovzdávané s tým, že ide o darček.

Späť
Share This