Pani S. z okresu Lučenec sa na nás obrátila v roku 2017 s tým, že jej bol zo súdu doručený platobný rozkaz, na základe ktorého je povinná zaplatiť nebankovej spoločnosti viac ako 1.500 eur plus trovy súdneho konania. Pani S. na platobný rozkaz poznačila deň prevzatia poštovej zásielky a obratom sa obrátila na nás, aby sa zorientovala, čo možno robiť ďalej. Naša spolupracujúca advokátska kancelária odporučila pani S. podať odpor proti platobnému rozkazu, ktorý je nutné podať na súd v lehote 15 dní od prevzatia platobného rozkazu.  Nakoľko pani S. jednala promptne, bol odpor podaný včas a súd platobný rozkaz zrušil a vytýčil vo veci pojednávanie. Nebanková spoločnosť si voči pani S. uplatňovala v súdnom konaní nárok na odplatu viac ako 1.500 eur, avšak súd posúdil zmluvu o vydaní kreditnej karty „YES“ ako bezúročnú a bezpoplatkov – teda, že nebanková spoločnosť nemá nárok na úroky a poplatky, ale iba na vrátenie sumy peňazí, ktoré si pani S. požičala. Nakoľko však pani S. zaplatila viac ako si požičala, uplatnila si vzájomným návrhom voči nebankovej spoločnosti zaplatenie sumy viac ako 800 eur. Súd rozhodol nakoniec tak, že žalobu nebankovej spoločnosti o zaplatenie viac ako 1.500 eur s prísl. voči pani S. zamietol a uložil v tom istom konaní nebankovej spoločnosti povinnosť zaplatiť pani S. viac ako 800 eur.  Karta sa teda na súde otočila a nebanková spoločnosť, ktorá  „YES“ kartu vymyslela nakoniec vrátila pani S., to čo od nej prijala nezákonne.

Späť
Share This