NEŽIME NA DLH

 

Dnešná spoločnosť je obrátená smerom ku konzumnému spôsobu života. Spotrebúvame veľké množstvo tovaru, ktoré v skutočnosti nepotrebujeme.

Nie tak dávno, ešte naši starí a prastarí rodičia žili jednoduchší a v každom ohľade zdravší život. Nepotrebovali veľa materiálnych statkov ku šťastiu, tešili sa z  medziľudských vzťahov, z každodennej činnosti a z maličkostí. Aj napriek ťažkej dobe, nedostatku často základných životných potrieb, viedli zmysluplnejší a vnútorne bohatší život.

Dnes zažívame inú dobu. Prebytok rýchlo dostupných peňazí vo forme pôžičiek zvádza k plytkosti, povrchnosti, „životu nad pomery“, vábi ľudí si požičiavať a tým sa zadlžovať, či už z dôvodov sociálnych alebo iba z pokušenia vlastniť niečo nové, modernejšie, krajšie. Žiaľ, často človek utráca peniaze na veci, ktoré vlastne ani nepotrebuje a bez ktorých by sa zaobišiel.

Nie je jednoduché odolať nástrahám a pokušeniam dnešného na materiálny konzum orientovaného sveta. V spoločnosti sa vytvára atmosféra rivality, silnie závisť, narastá vzájomné porovnávanie, vtiera sa snaha podobať sa “celebritám” z obrazoviek a časopisov.

Každý chce vlastniť pekné auto, najnovší model mobilu, k tomu tablet pre seba a svoje deti, chodiť značkovo oblečení, aby bol “in” …

Je na mieste vážne sa zamyslieť nad tým, či naša vnútorná orientácia na získavanie vlastníctva všetkých takýchto vecí môže urobí človeka šťastnejším a duševne spokojnejším… Vlastníctvo najnovších výdobytkov techniky, značkové oblečenie či zahraničná dovolenka nám vnútorný pokoj a trvalú spokojnosť určite nezabezpečia.

Ak sa už jednotlivec či rodina, hodlajú uchýliť k čerpaniu pôžičky, treba si vopred zodpovedať niektoré zásadné otázky:

Je to skutočne dôležité a potrebné pre môj život, aby som sazadĺžil?

Budem schopný dlhodobo splácať svoje záväzky?

Mám peňažnú rezervu na splácanie mojich záväzkov, ak náhle stratím pravidelný príjem?

Neohrozím pôžičkou aj ostatných členov svojej rodiny?

Nedá sa nájsť na riešenie mojej situácie okrem pôžičky aj iné východisko?

Uvedomujem si, že ak si vezmem pôžičku stávam sa závislým a manipulovateľným?

Pri nepremyslenej a unáhlenej pôžičke sa pôvodné problémy iba dočasne odsunú, aby sa vrátili ešte väčšie ako boli predtým, pritom vznikajú súčasne ďalšie sprievodné ťažkosti, ktoré tvrdo poznačia psychickú rovnováhu, zdravie a rodinné šťastie, a neraz vedú až k úplnému materiálnemu a osobnostnému krachu.

V dnešnej doby sociálnej neistoty, keď „nikto nič negarantuje“, môžu byť paradoxne pôžičky nápomocné, len tomu, kto má dostatok peňazí, aby si mohol dovoliť čerpať pôžičku za výhodných podmienok a mal súčasne dostatočnú rezervu na jej splácanie.

Drvivá väčšina tých, ktorí si však na Slovensku peniaze požičiava, koná v núdzi či ľahkovážne, a tak musí platiť za požičané peniaze odplatu, ktorá neraz hraničí s úžerou.

Z našich skúseností Vám odporúčame nepožičiavať si peniaze na spotrebný tovar, či služby určené pre osobnú spotrebu!

Ak uvažujete nad pôžičkou napr. na bývanie, alebo na iné odôvodnené životné potreby, vždy si dajte dostatočný čas, aby ste si uvážili všetky pre a proti a poradili sa s niekým, kto už má v danej oblasti skúsenosti.

Nikdy nekonajte unáhlene!

Nikdy nepredpokladajte, že predpoklad Vášho budúceho príjmu sa naplní na 100% tak ako odhadujete!

Treba si uvedomiť, že pracovníci súkromných bánk a nebankových spoločností Vám chcú v prvom rade pôžičku predať a nie Vám nestranne radiť (česť výnimkám), ale ste to Vy, kto musí v prvom rade vedieť, či si pôžičku vôbec kúpiť potrebuje. Ak viete, že si pôžičku kúpiť chcete, potom je potrebné informovať sa za akých podmienok pôžičku dostanete. Je vhodné položiť otázky typu: Akú čistú sumu pôžičky dostanem po odpočítaní všetkých poplatkov? Koľko celkovo spolu so všetkými poplatkami musím vrátiť t.j. o koľko pôžičku preplatím?

Nerozvážne a nezmyselne požičané peniaze už do nejednej rodiny na Slovensku vniesli nepokoj, tieseň a rozvrat!

V čase núdze, keď napr. ostane člen rodiny bez zamestnania, je vždy múdrejšie sa radšej uskromniť “utiahnuť si opasok” a hľadať iné ľudské cesty ako zlepšiť svoju životnú situáciu. Vzájomná spolupatričnosť, solidarita a ochota navzájom si pomáhať umožnili ľuďom prežiť nejedno náročné obdobie … myslíme si, že práve „doba ťažkostí“ môže priniesť renesanciu ľudskej spolupatričnosti, pokiaľ si uvedomíme, že navzájom jeden druhého potrebujeme a budeme si pomáhať.

Náš život stavajme s dobrým chcením trpezlivou, usilovnou a poctivou prácou, na mravnosti a morálnych hodnotách, a potom si nás šťastie i peniaze budú nachádzať samé.

Kontakty

Kancelária: M.Rázusa 29

984 01 Lučenec

(budova Ipeľských tehelní 6.poschodie)

+421 948 284 137

+421 908 141 538

+421 908 141 540

Kontaktný formulár

GDPR

Späť
Share This