©2013 website and hosting by T-net

Pozrite si video o našej činnosti a o tom, čomu sa venujeme. Vo videu je časť ľudí, ktorí sa podieľajú na pomoci, ochrane a

presadzovaní práv spotrebiteľov, ako aj na osvete a vzdelávaní širokej verejnosti. V prípade, že poznáte niekoho, kto by našu pomoc potreboval, pošlite mu link na toto video. V prípade potreby nás kontaktujte.

https://youtu.be/9Kowyx-mSxo